NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Družstva a společenství vlastníků

Založení společenství vlastníků
Založení družstva
Změny stanov družstva
Zrušení družstva

Založení družstva stejně tak jako rozhodnutí členské schůze družstva o změně stanov družstva nebo o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis. V notářském zápisu o založení družstva notář osvědčuje podstatné skutečnosti z průběhu schůze družstva a sepisuje notářský zápis o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov družstva.
Notář ze zákona také osvědčuje průběh první schůze shromáždění společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek. V průběhu schůze se volí orgány společenství a schvalují se stanovy.

 
 
     
 
 

zpět