NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Notářské úschovy

  • Přijmeme peníze do úschovy za účelem zajištění závazku např. z kupní smlouvy na základě vámi stanovených podmínek.
  • Zajistíme bezpečný způsob úhrady kupní ceny.
  • Uhradíme na základě vaší dohody daň z převodu nemovitostí z části kupní ceny přímo z účtu úschovy.

Do notářské úschovy je možné uložit závěť, cenné papíry, jiné listiny a peníze. V praxi nejčastějším případem úschovy je zajištění odpovídající výše kupní ceny při převodu nemovitosti. Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, notář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady. V evropských zemích s vyspělou právní kulturou si předání kupní ceny za nemovitosti nelze představit jinak, než prostřednictvím úschovy. Výhody využití notářské úschovy peněz jsou zřejmé - prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující si navíc může zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí, přímo z notářské úschovy. 
Notář je osobou k uložení peněz dostatečně důvěryhodnou, což je dáno jeho zákonnými a evidenčními povinnostmi kontrolovanými orgány notářské samosprávy a je také dostatečně pojištěn na případná rizika. 
Sepsání kupní smlouvy a provedení úschovy peněz za účelem úhrady kupní ceny jsou úkony natolik související, že je vhodné, aby je prováděla jedna osoba – notář. Provádění obou těchto úkonů osobou notáře je zohledněno i při stanovení výše odměny notáře, když v případě, že notář přijímá do úschovy peníze v souvislosti s kupní (či jinou) smlouvou, kterou sám sepsal, činí jeho odměna za přijetí peněz do úschovy pouze jednu desetinu částky, kterou by jinak klient platil, pokud by u notáře úschovu sjednal samostatně a nikoliv jako kompletní službu včetně sepisu příslušné smlouvy.

Potřebné doklady: občanský průkaz, popř. cestovní pas, výpis z katastru nemovitostí, návrh kupní smlouvy, atd.

Odměna notáře: položka C

Příklad výpočtu odměny notáře: Úschova 1.000.000,- Kč odměna notáře 5.600,- Kč + 21 % DPH nezávisle na době úschovy. Bude-li v notářské kanceláři sepisována zároveň související smlouva, pak odměna notáře za notářskou úschovu kupní ceny činí pouze 1/10 z vypočtené částky.

 
 
     
 
 

zpět