NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Zrušení společnosti s ručením omezeným

  • Sepíšeme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady nebo dohodu všech společníků společnosti o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora společnosti.
  • Vyhotovíme návrh na zápis likvidace společnosti do Obchodního rejstříku.
  • Připravíme vám další listiny potřebné k tomuto návrhu.

 

Potřebné doklady: údaje o předmětné společnosti (název, identifikační číslo), poslední úplné znění společenské smlouvy, popř. zakladatelské listiny (pokud není vedeno v elektronické podobě ve sbírce listin rejstříkového soudu), údaje osoby navrhované společností do funkce likvidátora

Odměna notáře: položka B 2
 
 
     
 
 

zpět