NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Změny v akciové společnosti

  • Sepíšeme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady např. při změně stanov společnosti, při zvyšování nebo snižování základního kapitálu společnosti.
  • Vyhotovíme návrh na zápis změn do Obchodního rejstříku.

Potřebné doklady: údaje o předmětné společnosti (název, identifikační číslo), poslední úplné znění stanov společnosti (pokud není vedeno v elektronické podobě ve sbírce listin rejstříkového soudu), výčet navrhovaných změn, pozvánka na valnou hromadu.

Odměna notáře: položka B 2

 
 
     
 
 

zpět