NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Změny ve společnosti s ručením omezeným

  • Sepíšeme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy, popř. zakladatelské listiny, např. při změně názvu firmy společnosti, při změně sídla společnosti, při změně předmětu podnikání, při zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti, při změně počtu jednatelů či způsobu jejich jednání za společnost, atd.
  • Vyhotovíme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady při převodech obchodních podílů.
  • Sepíšeme vám smlouvy o převodu obchodního podílu.
  • Vyhotovíme návrh na zápis změn do Obchodního rejstříku.

Potřebné doklady: údaje o předmětné společnosti (název, identifikační číslo), poslední aktuální znění společenské smlouvy, popř. zakladatelské listiny (pokud není vedeno v elektronické podobě ve sbírce listin rejstříkového soudu), výčet navrhovaných změn.

Odměna notáře: položka B 2

 
 
     
 
 

zpět