NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Založení akciové společnosti

  • Sepíšeme vám zakladatelský dokument (zakladatelská listina, zakladatelská smlouva) ve formě notářského zápisu.
  • Připravíme vám stanovy společnosti.
  • Objasníme vám postup a jednotlivé kroky vedoucí k založení akciové společnosti.
  • Poskytneme vám důležité informace a právní pomoc s ohledem na aktuální právní předpisy a jejich výklad.
  • Sepíšeme vám návrh na zápis nové akciové společnosti do Obchodního rejstříku.
  • Zhotovíme vám listiny vyžadované obchodním soudem pro úspěšný zápis společnosti do Obchodního rejstříku (čestné prohlášení členů představenstva, prohlášení správce vkladu, výpis z katastru nemovitostí, atd.) 
  • Na základě vaší žádosti vás můžeme v řízení u rejstříkové soudu zastupovat.

Potřebné doklady: občanský průkaz, cestovní pas zakladatelů společnosti, na  žádost vám zašleme formulář pro vyplnění základních údajů o zakládané společnosti, na základě kterého připravíme veškeré podklady pro založení společnosti.

Odměna notáře: položka A

 
 
     
 
 

zpět