NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Zrušení družstva

  • Sepíšeme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací a o jmenování likvidátora družstva.
  • Vyhotovíme návrh na zápis likvidace družstva do Obchodního rejstříku.
  • Připravíme další listiny potřebné k tomuto návrhu.

 

Potřebné doklady: údaje o družstvu (název, identifikační číslo), poslední úplné znění stanov družstva (pokud není vedeno v elektronické podobě ve sbírce listin rejstříkového soudu),

Odměna notáře: položka B 2

 
 
     
 
 

zpět