NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Změny stanov družstva

  • Osvědčíme rozhodnutí členské schůze o změně stanov družstva formou notářského.
  • Vyhotovíme návrh na zápis změn v družstvu do Obchodního rejstříku.

Potřebné doklady: pozvánka na členskou schůzi, seznam členů družstva, poslední platné znění stanov (pokud není vedeno v elektronické podobě ve sbírce listin rejstříkového soudu), prezenční listinu, výčet navrhovaných změn.

Odměna notáře: položka B 2

 
 
     
 
 

zpět