NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Založení družstva

  • Na základě naší účasti na ustavující schůzi družstva sepíšeme:
  • notářský zápis osvědčující průběh ustavující schůze družstva
  • notářský zápis osvědčující schválení stanov tohoto družstva
  • Vyhotovíme návrh na zápis družstva do příslušného veřejného rejstříku.
  • Zhotovíme další listiny vyžadované rejstříkovým soudem pro úspěšný zápis družstva.

 

Potřebné doklady: seznam budoucích členů družstva, návrh stanov budoucího družstva, pozvánka na ustavující schůzi družstva

Odměna notáře: položka B 2

 
 
     
 
 

zpět