NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Založení společenství vlastníků

  • Sepíšeme vám formou notářského zápisu osvědčení průběhu první schůze společenství vlastníků obsahující schválení stanov společenství a volbu jeho orgánů.
  • Poskytneme vám součinnost při vypracování stanov.
  • Vyhotovíme návrh na zápis společenství vlastníků do příslušného veřejného rejstříku.
  • Zhotovíme listiny vyžadující rejstříkový soud k úspěšnému zápisu.

Potřebné doklady: seznam členů SVJ, identifikaci bytového domu v němž společenství vlastníků vzniká, text budoucích stanov, pozvánka na první schůzi SVJ

Odměna notáře: položka B 2

 
 
     
 
 

zpět