CENÍK
 
 
 

Jednou ze zásad notářství je pevné stanovení odměny notáře při výkonu notářství vyhláškou. Zamezuje se tak cenové konkurenci a vytváření tržních cen, neboť práce notáře musí být vykonávána objektivně a nestranně. Každý klient má tak vždy jistotu, že za stejnou službu zaplatí u kteréhokoliv notáře stejnou odměnu, o které má možnost se předem informovat. Je tím také zajištěna nestrannost a profesionalita. Výše odměny notáře se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu.
Odměňování notářů je upraveno vyhláškou č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.

Při poskytování právní pomoci, která není přímým výkonem notářství, ale ve většině případů s ním úzce souvisí, je notář vázán vyhláškou – advokátním tarifem nebo může s klientem sjednat cenu smluvní.
 
 
     
 
 

zpět

 
     
 
     
 
       
  Notářský tarif ke stažení zde.